2014-04-HA-AUS-Klimt-Society-Studio-room

Gustav Klimt Memorial Society, Vienna, AUSTRIA